Tác phẩm được thực hiện tại một quán cafe tại DakMil - DakNong : Một tác phẩm vô cùng ấn tượng với sự sáng tạo không giới hạn, đầy tính nghệ thuật của Kiến Họa.