Tranh tường "Bát Mã Truy Phong" thuộc dòng tranh Mã Đáo Thành Công, còn gọi là tranh bát mã, bát tuấn đồ hay bát mã toàn đồ với ý nghĩa con ngựa – phi nước đại trong gió.

Bát mã truy phong nghĩa là gì?
Bát mã là 8 con ngựa mạnh khỏe; truy phong là phi trong gió, đuổi theo gió. Vậy bát mã truy phong ý muốn nói đến hình ảnh 8 con ngựa mạnh khỏe phi nhanh như gió, mang ý nghĩa biểu thị sức mạnh, sự đoàn kết trong một đội (8 chú ngựa cùng tiến về một hướng), thịnh vượng, thành đạt và thắng lợi.

Tác phẩm tranh tường gia đình Bát Mã Truy Phong này của Thiết Kế Kiến Họa được thi công tại Tx. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.