Trào lưu nghệ thuật mới về dòng tranh trừu tượng, với sự khác biệt làm lên nét đặc trưng riêng. Một tác phẩm mang tới sự khác biệt, dòng tranh trừu tượng ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam.