Kiến Họa luôn thiết kế mẫu trên các không gian 3D ảo, photoshop,  giúp quý khách hàng nhìn trực quan hơn với tác phẩm của mình. Sau khi chỉnh sửa và chốt mẫu với quý khách hàng trên máy tính, Kiến Họa bắt tay vào thi công trình dựa trên mẫu đã thiết kế và phát triển thêm, đưa hồn của người họa sĩ vào tác phẩm thị công.