Kiến Họa thiết kế và thực hiện vẽ tranh Grapfiti. Tranh tường Grapfiti còn được gọi với một tên khác là tranh phun sơn, đòi hỏi người họa sĩ thực hiện dòng trành này cần rất nhiều năm kinh nghiệm để điều khiển được  tốt nét sơn của mình. Ở Việt Nam, dòng tranh grapfiti chưa được thịnh hành và phần lớn được thực hiện từ đam mê của giới trẻ yêu bộ môn mới của nghệ thuật biểu diễn.