Kiến Họa thực hiện vẽ tranh tường kết hợp với sàn. Tạo sự tương tác trực tiếp đến với khách, điểm mạnh của 3d tường kết hợp với sàn khi người chụp hình được hòa mình vào không gian của bức tranh