Tác phẩm Kho Báu Tiền được thực hiện với ý nghĩa mang lại vượng cát tiền tài cho gia chủ. Trong làm ăn kinh doanh, những thứ mang lại vượng khí luôn được người ta ưu ái và nâng niu, làm tư tưởng thoáng đãng và sáng suôt hơn.

Video tác công trình: