6

Năm hình thành và
phát triển

63

Tỉnh thành 
Thi Công

5000 +

Bức tranh
được bàn giao

139

Nhân viên 


"CAM KẾT HOÀN 100% HÀI LÒNG VỀ TÁC PHẨM"

VIDEO HOẠT ĐỘNG CỦA KIẾN HỌA

Video Kiến Họa cùng VTV3 Cà Phê Sáng

Kiến Họa thực hiên thiết kế và thi công tác phẩm 3d đường phố cùng VTV3

Xem chi tiết

Video vẽ 3d sàn

Công trình được Kiên Họa thiết kế thi công và thực hiện tại Bạc Liêu

Xem chi tiết

Video vẽ 3d sàn phòng tắm

Kiến Họa thực hiện thiết kế và thi công vẽ tranh 3d sàn

Xem chi tiết

Video vẽ Graffiti

Kiến Họa thực hiện thiết kế và thi công vẽ tranh Graffiti

Xem chi tiết

Video vẽ tranh tường, sàn

Kiến Họa thực hiện thiết kế và thi công

Xem chi tiết