b2.jpg

Chính sách hợp tác

KIẾN HỌA luôn mong muốn được hợp tác với các đối tác là tổ chức, cá nhân yêu nghệ thuật, nhằm nâng tầm và từng bước đưa tranh 3D Việt Nam hội nhập với dòng tranh 3D quốc tế, đồng thời mang lại quyền lợi về doanh số, lợi nhuận, phát triển thị trường cho cả đôi bên.

Quyền lợi của đối tác

  • Được hưởng chính sách hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm nhằm phát triển thị trường và khách hàng cho đại lý, đốitác
  • Được hỗ trợ kỹ thuật & giải pháp bởi đội ngũ họa sĩ kinh nghiệm và chuyên nghiệp của KIẾN HỌA
  • Được đào tạo sản phẩm định kỳ và ưu tiên nhận thông tin sản phẩm mới

Phương thức hợp tác

  • Giảm giá trực tiếp trên sản phẩm
  • Linh hoạt thời gian thanh toán & hỗ trợ công nợ
  • Hỗ trợ kỹ thuật, tài liệu, công cụ & thiết kế.