quytrinhlv.jpg 

Quy trình thi công:

1. Đi thực tế cuông trường, làm việc trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ mong muốn của quý khách về tác phẩm, báo giá tham khảo

2. Tiến hành lên mẫu trên máy tính.

3. Chon mẫu và phát triển mẫu, chốt giá thi công, ký kết hợp đồng, khách hàng thanh toán 50% giá trị hợp đồng trước khi thi công

4. Thi công và hoàn thành tác phẩm

5. Bàn giao công trình, kiểm tra và chỉnh sửa, giải quyết các vấn đề phát sinh, khách hàng thanh toán 50% giá trị hợp đồng.