Là chương trình mở đầu chuỗi hoạt động của Dự án Nghệ thuật Kiến tạo Cộng đồng (Arts Build Communities – ABC) do Nippon Paint Việt Nam kết hợp với Đại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội tài trợ, dưới sự thực hiện của công ty TNHH Thiết Kế Kiến Họa quần thể tranh 3D tương tác tại Pháo Đài Láng đã hoàn thành Giai đoạn I với 25 bức tranh (từ 14/11/2017 – 28/01/2018) và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.

.