Thiên nhiên luôn ban tặng ta những điều quý giá, cỏ cây hoa lá,tất cả đều mang lại những điều tốt đẹp cho con người. Tác phẩm phong cảnh đồng quê như đang khẳng định lại điều đó. Con người và thiên nhiên hòa hợp, người nông dân cần cù lao động, cuộc sống dần trở nên tươi đẹp hơn. Cây đa, giếng nước, sân đình...tất cả khắc họa một bức tranh làng quê điển hình tại Việt Nam.