Tùng mọc trên mỏm núi cao trong điều kiện khắc nghiệt thể hiện sức sống bền bỉ.

Hạc là linh vật bất tử thể hiện quyền lực tối cao và sự trường thọ.

" Hạc thiên niên tắc biến thành thương

Hựu lưỡng thiên tuế biến sắc

Sở vị huyền hạc dã" .

Tranh phong thủy " Tùng hạc thiên niên" biểu hiện cho sự thịnh vượng, trường thọ và mang giá trị tốt về phong thủy.