"Khi đã đam mê nghệ thuật rồi, thì ở đâu cũng tạo được tác phẩm đẹp - Mr.Tuyên"


Đồng hành cùng Cà Phê Sáng với VTV3, Kiến Họa đã thực hiện thiết kế lên mẫu và thi công tác phẩm trong 2 ngày.

Vẽ các công trình 3D đường phố, tất nhiên anh em Kiến Họa không ngại nắng gió để thực hiện tốt nhất tác phẩm của chính mình.