Tranh 3d sàn là một trong những thể loại mới mẽ với rất nhiều người dân Việt Nam. Kiến Họa đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, thi công và mang tranh sàn 3d đến với thị trường trong nước. Tự tin là công ty đứng đầu trong linh vực vẽ tranh sàn 3d, tranh 3d đường phố tả kỹ tại miền Nam Việt Nam.

Video quá trình thi công