Tác phẩm được kết hợp giữa tranh tường và trần nhà. Không gian rộng mở vô hạn, hệt như chốn bồng lai. Công trình được thực hiện song song cùng với Cây Bồ Đề tạo nên một không gian Phật Giáo hoàn chỉnh, tách biệt với bức tranh trần thế bên ngoài.