Có khi nào bạn đang đi trên phố, con đường phía trước bỗng nhiên có dung nham phun trào, đất nứt nở, hay sóng thần… Bỏ chạy ư? Quá trễ rồi. Nhưng mình đoán là sau một phút ngỡ ngàng, bạn sẽ đứng chết trân tại chỗ khi ngắm nhìn những bức vẽ sống động tưởng chừng như thật. Nghệ thuật vẽ tranh đường phố – còn có cái tên là Trompe-I’oeil.

Tên Trompe-l’oeil được bắt nguồn từ tiếng Pháp là “Đánh lừa con mắt”. Từ Trompe có nghĩa là lừa dối, từ L’oeil có nghĩa là mắt.

Trompe-l’oeil là một kỹ thuật nghệ thuật khéo léo kéo những hình tượng hiện thực vô cùng để tạo ra ảo tưởng quang học. Cái đó miêu tả những đối tượng thật sự tồn tại, thay vì tạo cho người xem cảm giác đang xem 1 bức tranh nhiều chiều.

These popular works by Dutch artist Leon Keer are all the rage in Europe. He often gets commissioned by major companies like Coca-Cola, Red Bull and Heineken to create 3D street advertisements. Check out more of his work at his flickr page HERE
Những tác phẩm nổi tiếng của nghệ sĩ người Hà Lan Leon Keer là tất cả sự kinh hoàng ở châu Âu. Ông thường được ủy quyền bởi các công ty lớn như Coca-Cola, Red Bull và Heineken để tạo ra các quảng cáo đường phố 3D ” Goolge Translated”
three-dimensional-street-art-3D-1
three-dimensional-street-art-3D-11
three-dimensional-street-art-3D-2
three-dimensional-street-art-3D-3
three-dimensional-street-art-3D-4
three-dimensional-street-art-3D-5
three-dimensional-street-art-3D-6
three-dimensional-street-art-3D-7
three-dimensional-street-art-3D-8
three-dimensional-street-art-3D-9
three-dimensional-street-art-3D-10
three-dimensional-street-art-3D-12
three-dimensional-street-art-3D-14
three-dimensional-street-art-3D-13
three-dimensional-street-art-3D-15
three-dimensional-street-art-3D-16
three-dimensional-street-art-3D-17
three-dimensional-street-art-3D-18
three-dimensional-street-art-3D-20
three-dimensional-street-art-3D-19
three-dimensional-street-art-3D-21
three-dimensional-street-art-3D-22
three-dimensional-street-art-3D-23
three-dimensional-street-art-3D-24
three-dimensional-street-art-3D-25
three-dimensional-street-art-3D-26
three-dimensional-street-art-3D-27
three-dimensional-street-art-3D-28
three-dimensional-street-art-3D-29
three-dimensional-street-art-3D-30
 
photophoto
 

photo