Bạn đã từng ước mơ được nhìn thấy , được sở hữu, được sống trong một thành phố bay đầy huyền bí. Sẽ ra sao khi nó sẽ ở ngay trong ngôi nhà của bạn.