Tranh phát sáng được Kiến Họa thực hiện dưới đường bê tông để chào đón tết 2018 tại Quảng Ngãi

Tác phẩm trên web http://vetranh3d.vn đã được thực hiện bởi Kiến Họa dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng. Với mỗi quý khách hàng sẽ có những yêu cầu, mong muốn về thẩm mỹ về tác phẩm khác nhau, vì thế Kiến Họa dựa trên quy trình dưới đây để chăm sóc khách hàng và đưa ra tác phẩm cuối cùng gần với ý tưởng của quý khách hàng nhất:

quytrinh.jpg