Trong đầu tư kinh doanh thì nó mang lại lợi lộc lớn cho chủ nhân. Tranh Mã Đáo Thành Công đặt ở phòng làm việc hoặc phòng khách, hướng ngựa quay đầu chạy vào trong nhà. Vượng cát, may mắn, thành công là những giá trị tinh thần mà tác phẩm thường được gửi gắm.