Cánh hải âu tung bay giữa bầu trời rộng lớn, dẫn lối cho những tâm hồn được trở về với bản ngã.