Công trình Cây Bồ Đề 4D được thực hiện trong vòng 2 tuần với tâm huyết của toàn bộ các thành viên Kiến Họa. Đây là tác phẩm tiêu biểu về dòng tranh vẽ về tôn giáo. Thể hiện được sự tôn nghiêm và phong thái Phật Giáo quả thực là một điều không hề dễ dàng chút nào. Cùng chiêm ngưỡng thành quả Kiến Họa đã làm được.