Ngày 22/9/2017 Kiến Họa tổ chức một sự kiện trọng đại trong năm đầu tiên hoạt động, sự kiện này đánh dấu một cột mốc đáng nhớ với toàn thể công ty - GALA SINH NHẬT MỘT NĂM. Trong buổi gala này, toàn thể nhân viên Kiến Họa từ tất cả các dự án đều tập trung về đây,ngoài ra còn có sự hiện diện của các vị khách mời đáng quý là những vị phụ huynh và một số khách hàng thân thiết của Công ty. 

 22467654_1966119420342423_2502727405381863082_o.jpg

21586725_1954213271533038_1496874450731702855_o.jpg

21586841_1954213274866371_279631407071271666_o.jpg

21686880_1954213691532996_4456982964783253717_o.jpg

21752631_1954213451533020_1043009445538161688_o.jpg

21753037_1954213101533055_29749212218800303_o.jpg