Tổng kết tháng 10 +11/2017 danh sách những tấm lòng vàng đóng góp cho Kiến Hoạ và quỹ Chong Chóng Yêu Thương. Do phần lớn là đóng góp cho chương trình cứu trợ lũ lụt miền trung nên quỹ tháng này rất đầy. 😍
Cảm ơn những tấm lòng vàng đã chung tay góp sức cùng Kiến Hoạ & CCYT!
Thân ái,

 

25158354_890737327774629_4570537945005382019_n.jpg

 

12419012_934198093333425_7587289791279513063_o.jpg

 

25152028_890737331107962_4610018570434520681_n.jpg

Các bạn trẻ đã không quản ngại khó khăn đi tới những vùng khó khăn trên mọi miền tổ quốc để mang những tấm lòng vàng tới những người dân.

 

25289487_890737434441285_8612738954948042757_n.jpg

25299017_890737727774589_5822378049745636782_n.jpg

25353707_890737614441267_3979599359602214229_n.jpg

 

Nhìn những khuôn mặt háo hức của người dân, chúng tôi lại có thêm động lực để có thể thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa