Tác phẩm được thực hiện trong buổi khai trương cửa hàng NAIL của họa sĩ trẻ Kiến Trần. Mặc dù với diện tích không lớn nhưng tác phẩm vẽ tranh 3d đường phố khá ấn tượng. Được vẽ trên nền vải bố tạo viền tương đồng với nền gạch xung quanh nên người xem sẽ không còn có cảm giác đây là tác phẩm nhân tạo.