Tác phẩm tranh phát sáng tàn hình được Kiến Họa thực hiện với 2 lớp màu phát sáng, ánh trăng và một sổ nhận vật chính tàn hình với ánh sáng thường, chỉ hiện lên khi tiếp xúc với ánh sáng tím.

Tác phẩm trên web http://vetranh3d.vn đã được thực hiện bởi Kiến Họa dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng. Với mỗi quý khách hàng sẽ có những yêu cầu, mong muốn về thẩm mỹ về tác phẩm khác nhau, vì thế Kiến Họa dựa trên quy trình dưới đây để chăm sóc khách hàng và đưa ra tác phẩm cuối cùng gần với ý tưởng của quý khách hàng nhất:

quytrinh.jpg