Đàn bướm bay lên được thực hiện tại hồ bơi Lan Anh là một trong những tác phẩm đầu tay của Kiến Họa. Được vẽ trên nền gạch với hình ảnh đàn bướm đang bay lên từ một hố nước. Tác phẩm được lên ý tưởng và hoàn thiện chỉ trong 2 ngày.